Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Угода про співпрацю в культурно-освітній сфері зразок

Угода про співпрацю в культурно-освітній сфері зразок

Зразок угоди про співпрацю в культурно-освітній сфері

УГОДА

про культурно-освітню співпрацю 

м. _____, Великобританія                                       «__________ 2014 р.

_____________(Великобританія), яка діє на підставі______ далі – «Сторона 1», з одного боку та

 (Україна), далі – „Сторона 2”, в особі Директора , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом далі – «Сторони», уклали дану угоду, далі – „Угоду”, про нижче наведене:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

    1.1.  Згідно даної Угоди Сторони здійснюють спільну діяльність в сфері сприяння участі української молоді в освітніх, наукових, релігійних, культурних заходах, які організовуються  відповідними навчальними закладами на території Великобританії під час літніх канікул 2014 року, далі – «Заходи».

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1. За власною ініціативою або за заявкою Сторони 2, враховуючи індивідуальні здібності, нахили в навчанню, побажання потенційного учасника Заходу заявленого Стороною 2, здійснювати на території Великобританії пошук відповідних навчальних закладів (літнього табору, дитячого пансіонату, елітного навчального центру, школи закритого типу тощо), які пропонують свої послуги по організації та забезпеченню участі української молоді в Заходах.

2.1.2. Надавати Стороні 2 достовірну інформацію про Заходи та навчальні заклади, які їх організовують, програми Заходів, умови участі в них.

2.1.3. Повідомляти відповідний навчальний заклад про потенційного учасника Заходу згідно заявки Сторони 1 з метою «бронювання» місця учасника Заходу за цим учасником.

2.1.4. На території Великобританії сприяти учаснику/потенційному учаснику  Заходу в його участі в Заході шляхом представлення інтересів учасника Заходу у відносинах із приватними та/або державними організаціями, установами, навчальними закладами тощо, шляхом допомоги в оформленні необхідних документів, пов’язаними із участю учасника в Заході та його перебуванням на території Великобританії підчас тривалості Заходу.

2.1.5. В разі відмови навчального закладу у бронюванні місця учасника Заходу чи відмові у наданні учаснику Заходу послуг по його участі в Заході на вимогу Сторони 2 повернути їй грошові кошти, перераховані нею Стороні 1 за дорученням потенційного учасника Заходу, якому  в участі у Заході було відмовлено.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1. На підставі наданої Стороною 1 інформації про відповідні навчальні заклади та Заходи, які ними проводяться, здійснювати пошук та підбір потенційних учасників Заходів.

2.2.2. Здійснювати перерахування грошових  коштів на користь Сторони 1, отриманих від потенційних учасників Заходів в рахунок оплати послуг Сторони 1.

2.2.3. Надавати Стороні 1 інформацію про потенційного учасника Заходу отриману від останнього.

2.2.4. На території України сприяти учаснику/потенційному учаснику  Заходу в його участі в Заході шляхом представлення інтересів учасника Заходу у відносинах із приватними та/або державними організаціями, установами, навчальними закладами тощо, шляхом допомоги в оформленні необхідних документів, пов’язаними із участю учасника в Заході та його перебуванням на території Великобританії під час тривалості Заходу.

2.3. Сторона 1 має право:

2.3.1. Відмовити в бронюванні місця учасника Заходу за учасником, який не оплатив послуг Сторони 1 та/або надав недостовірну інформація про себе.

2.3.2. Представляти на території Великобританії інтереси Сторони 2 в якості свого партнера згідно даної Угоди,  поширювати про Сторону 2 інформацію, що не є комерційною таємницею, що стосується предмету даної Угоди.

2.3.3. На отримання від Сторони 2 грошових коштів, перерахованих їй потенційним учасником Заходу в рахунок оплати послуг Сторони 1.

2.4. Сторона 2 має право:

2.4.1. Вимагати від Сторони 1 надання достовірної інформації про відповідні  навчальні заклади на території Великобританії та Заходи, що ними проводяться.

2.4.2. Представляти на території України інтереси Сторони 1 в якості свого партнера згідно даної Угоди,  поширювати про Сторону 1 інформацію, що не є комерційною таємницею, що стосується предмету даної Угоди.

2.4.3. В разі відмови навчального закладу у бронюванні місця учасника Заходу чи відмові у наданні учаснику Заходу послуг по його участі в Заході вимагати у Сторони 1повернути грошові кошти, перераховані Стороною 2 Стороні 1 за дорученням потенційного учасника Заходу, якому  в участі у Заході було відмовлено.

3. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

3.1. Сторона 2 за дорученням потенційного учасника Заходу згідно даної Угоди здійснює перерахування грошових коштів, отриманих від учасника в рахунок оплати послуг Сторони 1.

3.2. Всі банківські, комісійні витрати, витрати, пов’язанні із придбанням валюти несе Сторона 2.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони, в разі порушення своїх обов’язків за цією Угодою несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5. АРБІТРАЖ

5.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Всі спори і розбіжності, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають передачі на розгляд та остаточне вирішення до Господарського суду м. Київ, Україна. Виголошена в цей спосіб ухвала буде остаточною і визнаватиметься Сторонами.

5.2. Мова арбітражного судочинства – українська.

5.3. Правом, що регулює даний Договір, є  матеріальне право України.

6. ФОРС-МАЖОР

 6.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов’язань, терміни виконання таких зобов’язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

6.2. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

6.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.2.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до  моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3. Цей Договір складений в 2-ох примірниках однакової юридичної сили, українською і англійською мовами. У випадку виникнення протиріч між  українським і англійським текстами, український текст має пріоритет.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті