Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору про надання посередницьких послуг

Зразок договору про надання посередницьких послуг

Зразок договору трудового посередництва по програмі Work and Travel

 Договір

про надання посередницьких послуг

 м. Київ,                    „____” ______ 2014 р.

_________________ (Ліцензія № ___, видана Міністерством___________ „____”__________ 2012 р), надалі – „Виконавець” , в особі Директора., що діє на підставі Статуту з однієї сторони та.

__________ , надалі – „Замовник”, що діє на підставі цивільної дієздатності, паспорт: серія ______ № _________, виданий____________________, з другої сторони, разом далі – «Сторони», уклали даний Договір, далі – „Договір”, про нижче наведене:

1. Предмет Договору

1.1. Згідно даного Договору Виконавець надає Замовнику консультаційно-організаційні послуги з  участі Замовника в програмі  Work and Travel, далі – „Програма”, що організовується Центром Культурного  Обміну   (Сполучені Штати Америки, штат Іллінойс ), далі – „Організатор”.

1.2. Тривалість Програми: з „_____” ____________ 2014 р. по „_____” _________ 2014 р.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Замовник зобов'язаний:

  1. Протягом 2 робочих днів з  моменту підписання Договору надати Виконавець наступні документи:

ксерокопію студентського квитка; ксерокопію внутрішнього паспорта громадянина України ( 1а, 2а та 11а сторінки); 2 фотографії ( розміром 3 см х 4 см); ксерокопію закордонного паспорта (всі сторінки); біографічна довідка Замовника (Student Profile); Financial Resources Verification; зразок супровідного листа  (Cover letter); зразок резюме Замовника; зразок підтвердження фінансового стану Замовника (Financial Resources Verification);  підтвердження статусу студента Замовника (Proof of Student Status); зразок рекомендації від вчителя англійської мови у Вузі чи роботодавця.

2.1.2. Пройти тестування на визначення рівня знання англійської мови, що проводитиметься Виконавцем.

2.1.3. До початку Програми отримати відповідну візу в Посольстві США.

2.1.4. До моменту вильоту в США заповнити орієнтацій ний бланк, що буде розміщений на веб-сайті Організатора – www.c, далі – „веб-сайт”. Замовник, для доступу до веб-сайту та можливості контактування з Організатором, отримує індивідуальний код-ключ доступу.  

2.1.5.  Протягом семи днів з моменту першого дня DS – 2019 прибути до Роботодавця та повідомити Організатора про прибуття та місце проживання, зайшовши на веб-сайт та створити відповідне повідомлення (рекомендовано). Повідомлення про прибуття можна відправити на наступну електронну адресу: @ бо по факсу:  . Якщо у Замовника виникнуть труднощі із повідомленням про приїзд вище зазначеними способами, Замовник може зателефонувати на наступний телефонний номер Організатора: ____. Невиконання даної умови тягне позбавлення підтримки Організатора та скорочення терміну дії візи в порядку передбаченому імміграційним законодавством США.

2.1.6. Зі звичайних питань (втрата паспорту, звіт про зміну адреси, питання страхування) звертатися до Організатора тільки в робочий час і ніколи не телефонувати з цих питань по нижче вказаній „гарячій лінії”.

2.1.7. Мати активний E – mail і перевіряти його кожні сім днів з метою перевірки надходжень важливих повідомлень та нагадувань від Організатора.

2.1.8. Уважно ознайомитися із інформацією про Програму та умови участі в ній на веб-сайті Організатора.

2.1.9. Без письмового дозволу Організатора не покидати роботи згідно підписаного Трудового контракту. Роботодавець та Організатор повинен бути повідомлений про покидання роботи не менше, ніж за 2 тижні до бажаної дати розірвання Трудового контракту. Невиконання даної умови тягне позбавлення підтримки Організатора та скорочення терміну дії візи в порядку передбаченому імміграційним законодавством США.

2.1.10 До вильоту в США уважно ознайомитися з умовами проживання, що розміщені на веб-сайті Організатора та укласти з Роботодавцем відповідну угоду про забезпечення житлом, якщо така надається разом з контрактом. Розрахунки за надане житло здійснюються безпосередньо із особою, що буде надавати житло. На момент прибуття до місця роботи мати підтвердження безпечного депозиту на суму коштів (не менше 1 (однієї) тисячі доларів США (еквівалент грн.), необхідну для розрахунку за надане житло та поточні витрати.

2.1.11  В разі зміни місця проживання на території США, повідомляти про це Організатора електронною поштою через Інтернет. Невиконання даної умови тягне позбавлення підтримки Організатора та скорочення терміну дії візи в порядку передбаченому імміграційним законодавством США.

2.1.12 Мати достатню кількість коштів, необхідних для місячного проживання в США (рекомендовано не менше $1000 США).

2.1.13 По закінченню Програми повернутися в Україну та повідомити про це Виконавця не пізніше 1(першого) вересня 20014 року.

2.1.13. В разі отримання візи та укладання Трудового контракту підписати Лист-зобов’язання про неухильне виконання умов Програми.

2.2.  Виконавець  зобов’язаний:

2.2.1. Зареєструвати Замовника в якості учасника Програми, отримавши попередньо від Замовника необхідну інформацію про Замовника у вигляді заповненої Замовником Анкети.

2.2.2.Протягом 2 календарних днів з моменту отримання від Замовника заповненої ним Анкети та документів, згідно п. 2.1.1. Надати Організатору всю необхідну інформацію про Замовника для його участі в Програмі.

2.2.3. Сприяти Замовнику в оформлені документів для отримання візи в Посольстві США.

2.3. Дії Організатора по забезпеченню участі Замовника в Програмі:

2.3.1.  Після отримання від Виконавця необхідної інформації  про Замовника до початку Програми надати Замовнику форму DS-2019.

2.3.2. В разі виконання Замовником своїх обов'язків по Договору, надати Замовнику підписаний роботодавцем Трудовий контракт. Трудовий контракт надається в електронному чи паперовому вигляді.

2.3.3 Забезпечити медичне страхування Замовника на час роботи по Трудовому контракту. Документ, що посвідчує медичне страхування Замовника згідно даного пункту, Замовник отримує електронною поштою до початку Програми.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. На отримання повної та достовірної інформації про Програму.

2.4.2. Вимагати від Виконавця виконання ним своїх обов'язків по Договору.

2.5. Виконавець  має право:

2.5.1. Відмовити Замовнику в наданні послуг згідно Договору, якщо виявиться, що Замовник надав недостовірну інформацію про себе та/або не надав всіх необхідних документів згідно Договору.

6. Інші умови

6.1. Матеріальним правом, що регулює відносини Виконавця  та Замовника по даному Договору і ним не врегульоване - є матеріальне право України.

6.2. Матеріальним правом, що регулює відносини Організатора та Замовника по даному Договору і ним не врегульоване - є матеріальне право Штату Іллінойс , США.

6.3. Загальні положення Договору регулюються матеріальним правом України.

6.2. В разі виникнення спору між Сторонами, Сторони вирішують спір шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди по спірних питаннях – спір вирішується  в загальному суді України згідно чинного законодавства України.

6.3. Зобов’язання Виконавця по даному Договору вважаються виконаними в повному обсязі  у день відкриття Замовнику  візи посольством США. Виконавець протягом 2 днів з моменту відкриття візи надсилає Замовнику для підписання підписаний зі свого боку Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках. Замовник зобов'язується підписати та надати Виконавця даний Акт протягом двох днів з моменту його отримання, або надати Виконавцю вмотивовану відмову у його підписанні. В разі не підписання Замовником даного Акта протягом двох днів з моменту його отримання та не надіслання вмотивованої відмови у його підписанні даний Акт вважається таким, що підписаний Замовником, а послуги надані Виконавцем та прийняті Замовником в повному об'ємі.

6.4. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, крім випадку ненадання візи Студенту, й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.

6.5. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання всіма Сторонами і діє до  моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором або до моменту, коли виконання Договору стає неможливим в наслідок дії  форс-мажорних обставин.

6.6.  Замовник ознайомлений з Програмою Work and Travel, розміщеною на сайті Організатора та підписом даного Договору підтверджує повну згоду з умовами даної Програми.

6.7. Цей Договір складений в 2-ох примірниках однакової юридичної сили, українською мовою по одному для кожної із Сторін.

7. Реквізити та адреси Сторін” 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті