Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Попередній договір зразок

Попередній договір зразок

Зразок попереднього договору оренди квартири

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

м. Київ                „___” ________2014 р.

__________, надалі – «Школа», в особі Директора ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

_______, ________, надалі – „Власники”, разом далі – „Сторони”, з другого боку уклали даний Попередній договір, далі – „Договір”, про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Сторони до  „___” _____________ 2014 р. зобов'язуються укласти договір оренди квартири, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ________________, ____ , поверх ______, загальною площею_______ м. кв., далі – „Квартира”, яка належить власникам на праві власності згідно _____________.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. Сторони зобов'язуються укласти договір оренди Квартири згідно умов даного Договору.

2.2. Власники зобов'язуються до моменту укладання Сторонами Договору оренди Квартири здійснити поточний ремонт Квартири.

2.3. Школа зобов'язується сприяти Власникам у здійсненні ремонту Квартири.

2.4. Власники зобов'язуються надати Школі доступ до Квартири на час здійснення ремонту.

2.5. Школа під час дії даного Договору має право безперешкодно відвідувати Квартиру, контролювати виконання ремонтних робіт, здійснювати необхідні вимірювання для  планування умеблювання Квартири, розміщувати в Квартирі свої меблі.

3. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ КВАРТИРИ

3.1. Договір оренди Квартири повинен враховувати наступні істотні умови:

3.1.1. Об'єкт оренди: м. Київ, вул. _________, ____ , поверх ______, загальною площею_______ м. кв.

3.1.2. Ціна орендної плати  складає _______ грн. за м. кв. на місяць.

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.

3.2. Решта істотних умов визначатимуться Сторонами в Договорі оренди Квартири.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. В разі відмови Сторони від укладання Договору оренди Квартири згідно умов даного Договору, ця Сторона відшкодовує другій Стороні завдані такою відмовою збитки та сплачує їй штраф в розмірі ________ грн..

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту укладання Сторонами основного договору оренди Квартири.

 5.2. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним України..

5.3. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках днакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті