Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про надання послуг онлайн-бронювання зразок

Договір про надання послуг онлайн-бронювання зразок

Зразок договору про надання послуг розміщення броней на веб-сайті про товари та послуги клієнта

Договір 

про послуги онлайн-бронювання

м. ______, ____._____.2014 р.   

ФОП_____________, який діє від власного імені,номер запису в  ЄДР ____, далі по тексту - "Виконавець"  з одного боку і

ФОП ___________ , який діє від власного імені, номер запису в ЄДР _______, далі по тексту - "Замовник", з другого боку, разом далі по тексту - "Сторони", підписали даний Договір про нижче наведене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Згідно Договору його предметом оплатна діяльність Виконавця за розміщення на сайті www.__com.ua та продаж Броней від свого імені і за свій рахунок у період з ________ по__________.
  2. Обсяг товарів, робіт, послуг Замовника, які реалізовуються, виконуються, надаються Замовником третім юридичним та/або фізичним особам,відповідно до профілю діяльності Замовника визначається Індивідуальною угодою до цього Договору, яка є його невід’ємною частиною.
  3. Замовник проводить продаж товарів, виконує роботи, надає послуги третім особам, які придбали Бронь (броні) за визначеними Умовами надання послуг.
  4. Продаж Броні проводиться Виконавцем виключно через он-лайн систему.
  5. Відповідно до Договору зобов’язується надавати перелік товарів, робіт, послуг та їх обсяги і вартість, які будуть ним реалізовані, виконані, надані третім особам, а Виконавець зобов’язується розміщувати повідомлення про товари, роботи, послуги Замовника та їх обсяги в он-лайн системі, та проводити продаж броні.
  6. Територія, в межах якої виконується даний Договір є територією України.
 2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
  1. Виконавець зобов’язується:
   1. Розмістити в он-лайн системі повідомлення про товари, роботи, послуги Замовника із визначеними умовами продажу, виконання, надання цих товарів, робіт, послуг, особам, що придбали у Виконавця Бронь
   2. Приймати та обробляти запити від зареєстрованих користувачів он-лайн системою.
   3. Надсилати повідомлення Замовнику про продаж Броні.
   4. Розмістити в он-лайн системі інформацію, опис/характеристики броней, умови їх продажу (ціна, кількість і т.д.), та інші спеціальні вказівки, визначені Сторонами в Індивідуальній угоді.
   5. Припинити реалізацію Броні після закінчення строку дії Договору, якщо його не буде продовжено.
  2. Виконавець вправі:
   1. На свій розсуд змінювати вартість броні.
   2. Отримати плату за свої послуги, що повністю складається із вартості реалізованих броней в межах Індивідуальної угоди.
   3. Припинити розміщення юроні на Сайті в разі неоплати Замовником послг Виконавця.
  3. Замовник зобов’язується:
   1. На протязі трьох календарних днів з дня підписання даного Договору, укласти із Виконавцем Індивідуальну угоду до даного Договору.
   2. Надати повну та вичерпну інформацію про товари, роботи, послуги, що реалізовуються, виконуються, надаються ним третім особам – покупцям броні та які будуть надані покупцям броні.
   3. Реалізовувати товари, виконувати роботи, надавати послуги покупцям броні у визначених обсягах,  строках та термінах що узгоджені у Індивідуальній угоді.
   4. Своєчасно, але не пізніше трьох календарних днів повідомити Виконавця про Зміна послуг Замовника та на протязі двох календарних днів укласти Додаткову угоду до Індивідуальної угоди, узгодивши нові умови.
 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Після підписання Індивідуальної угоди до Договору, на протязі 2 календарних днів Виконавець розміщує в он-лайн системі повідомлення про бронь, їх вартість, кількість, розмір знижки, яку надає бронь  особі, що їх придбала, а також вид (види) товарів, робіт, послуг, що можуть бути придбані, отримані від Замовника із зазначеною знижкою у визначених обсягах, строках та термінах зазначених у Індивідуальній угоді .
  2. Після оплати зареєстрованим користувачем он-лайн системою вартості броні, Виконавець повідомляє Замовника про це. Повідомлення відбувається шляхом надсилання Повідомлення про продаж на контактні данні зазначені у Індивідуальній угоді.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1.  В разі порушення Сторонами обов'язків по Договору перед іншою Стороною, вина сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
  2. Цей договір, після спливу терміну, зазначеному у п. 1.1, вважається укладеним та продовженим на тих самих Умовах надання послуг, визначених у Індивідуальній угоді, що укладена до цього Договору, на той самий строк.
  3. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  4. Договір підписано у двох ідентичних примірниках по одному примірнику для кожної Сторони.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті