Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договор аренды облака

Договор аренды облака

Публичная оферта аренды облака (виртуального сервера)

Угода користувача сайту _____

Дана угода є публічною офертою далі «Угода», що розміщується в мережі Інтернету, як угода користувача, за постійною веб-адресою www.___________ , визначає взаємовідносини між ____, що в подальшому іменується як «Виконавець» та юридичною або дієздатною повнолітньою фізичною особою, яка приєдналася до даної Угоди, шляхом прийняття оферти  згідно умов Угоди. Дана Угода публікується відповідно до ст. 641 ЦК України та її Акцепт Замовником, на підставі п. 2 ст. 642 ЦК України, рівнозначний укладенню угоди на умовах, визначених даною Угодою.

1. Терміни та визначення.

1.1. Оферта – це пропозиція юридичної або фізичної особи укласти договір цивільно-правового характеру.

1.2. Акцепт – прийняття договору-оферти. В даному випадку акцептом є здійснення реєстрації на Сайті ___.

1.3. Реєстрація – надання Виконавцю за допомогою системи персональних і контактних даних Замовника для оперативного зв’язку з ним з питань, що стосуються замовлених послуг.

1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано  фізичній особі (Облікові дані (e-mail, пароль), прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, паспортні данні, індивідуальна податкова адреса, адреса реєстрації та фактичного проживання, скановані копії документів, що засвідчують особу, платіжні реквізити, інформація про використані сервіси (послуги) і проведені операції, IP-адреса, листування з Компанією).

1.5. Логін – унікальне для веб-сервера Виконавця набір латинських букв і цифр, необхідний для доступу в Особистий кабінет, який в поєднанні з Паролем служить ідентифікатором Замовника.

1.6. Пароль – набір латинських букв і цифр, необхідний для доступу в Особистий кабінет, який в поєднанні з Логіном служить ідентифікатором Замовника;

1.7. Особистий рахунок  – електронний рахунок в Особистому кабінеті, на якому відображається надходження і витрачання грошових коштів в рахунок оплати послуг Виконавця.

1.8. Особистий кабінет -  веб-інтерфейс на веб-сайті Виконавця _____, що надається Замовнику для управління послугами та платежами.

2. Реєстрація на Сайті

2.1 Акцепт Оферти здійснюється шляхом послідовного виконання Замовником на Сайті наступних дій:

1. Ознайомлення Замовником з умовами цієї Угоди користувача і всіх додатків.

2. Встановлення символу в спеціальному полі під заголовком «Приймаю умови Угоди».

3. Заповнення Користувачем реєстраційної форми та внесення достовірної особистої персональної

інформації (логін, електронна адреса, пароль, прізвище, ім'я та по батькові Замовника, телефонний

номер, а також введення капча в реєстраційну форму, розташовану у вкладці «Реєстрація» на Сайті___).

4. Активація кнопки «Продовжити» в заповненій реєстраційній формі.

2.2. З моменту появи інформаційного повідомлення про успішну реєстрацію після активації кнопки «Продовжити» - реєстрація на Сайті вважається завершеною, а Угода акцептована Замовником

2.3. Оформити Замовлення на Сайті можуть тільки зареєстрована особа, тобто Замовник, при цьому Замовник має право зареєструватися на сайті тільки 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Особистий кабінет.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Замовником при реєстрації.

2.5. Замовник, що реєструється на Сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання Логіна і Пароля. Індивідуальна ідентифікація Замовника дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Замовника і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Замовником Логіна і Пароля третім особам заборонена.

2.6. Замовник самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі Логіна і Пароля третім особам.

3. Предмет Оферти

3.1.  Виконавець надає Замовнику інформаційні послуги шляхом надання доступу до Сайту та використання його сервісів ( далі – послуги), з метою надання в тимчасове користування частину дискового простору для розміщення на них поштових скриньок, сайтів, програмного забезпечення або іншої інформації Замовника, далі віртуальний Сервер «VPS», згідно тарифного плану, обраним Замовником, а Замовник приймає та сплачує ці послуги.

3.2. Розміщення віртуального Сервера «VPS» Замовника здійснюється на власному фізичному сервері Виконавця.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надати Замовнику віртуальний Сервер «VPS» у користування в інтересах Замовника.

4.1.2. Забезпечити постійне та цілодобове підключення віртуального Сервера «VPS» до мережі інтернет.

4.1.3. Забезпечувати цілодобову працездатність власного фізичного сервера для доступу до віртуального Сервера «VPS» Замовника.

4.1.4. Не розголошувати персональні дані Замовника, а також будь-яку іншу конфіденційну інформацію, яка зберігається та пересилається на фізичний Сервер Виконавця за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.1.5. Здійснювати інформаційно-технічну підтримку Замовника за допомогою ресурсів Сайту з 9:00 до 20:00 за київським часом.

4.1.6. Вести статистику послуг, отриманих Замовником, їх оплату і відображати її в Особистому Кабінеті Замовника на сайті.

4.2. Виконавець моє право:

4.2.1. Призупиняти надання послуг для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на фізичному сервері Виконавця.

4.2.2. Перевіряти вміст віртуального Сервера «VPS» Замовника на наявність забороненої законодавством України інформації та рекомендувати Замовнику видалити таку інформацію. Блокувати доступ до віртуального Серверу «VPS» вразі відсутності реакції  Замовника на рекомендації Виконавця про видалення забороненої інформації, а також при виявленні порушень законів України, протиріч мережевому етикету та вимогам законодавства України про ЗМІ.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Використовувати надані віртуальні Сервера «VPS» у власних інтересах, згідно з умовами даної Оферти і не порушувати вимог законодавства України.

4.3.2 Оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цієї Оферти.

4.3.3. Регулярно знайомитися зі змінами в редакції цієї оферти та стежити за змінами вартості послуг, що надаються виконавцем і його платіжними реквізитами. Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами Виконавця.

4.3.4. Зареєструватися на сайті Виконавця.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. За узгодження з Виконавцем змінювати список запитуваних послуг в рамках цієї Оферти, змінювати технічні характеристики орендованих віртуальних серверів «VPS» за допомогою серверів сайту.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Вартість та перелік послуг, що надаються Виконавцем за цією офертою, розміщені на Сайті.

5.2. Оплата послуг за цією Угодою здійснюється Замовником на підставі рахунку, отриманого в Особистому Кабінеті, складаючи заяву на обраний Активаційний пакет, Українською валютою, шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок у вигляді передоплати кожного першого календарного дня місяця в якому будуть надані послуги. Банківська комісія не входить у вартість Послуг і оплачується Замовником додатково.

5.3. Датою належного виконання зобов’язань Замовником по оплаті послуг Виконавця буде вважатися дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати і змінювати вартість послуг, а також вводити нові тарифні плани. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Замовника, шляхом публікації повідомлення про це на Сайті Виконавця або шляхом повідомлення про це на  e-mail Замовника.

5.5. За допомогою сервісів Сайту Замовник звітує про надання послуг за цією Офертою і робить його доступним в Особистому кабінеті Замовника.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, даних і матеріалів Замовника.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку мережі Інтернет, які використовуються для доступу до віртуального Серверу «VPS» Замовника.

6.4. За невиконання Замовником зобов’язань зазначених в гл. 5 і 8 цієї Угоди, Виконавець призупиняє подальше надання послуг.

6.5. Замовник несе відповідальність за збереження свого Login та Password, а також за збитки, які можуть виникнути вразі несанкціонованого його використання. При виявлені факту несанкціонованого використання Login та Password третіми особами – Замовник зобов’язаний змінити Login та Password.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за неповідомлення  будь-яких третіх осіб про позбавлення Замовника доступу до віртуального Серверу «VPS» Виконавця і за можливі наслідки, що виникли вразу відсутності таких повідомлень.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за прями або непрямий збиток, заподіяний Замовнику, а також за упущену вигоду Замовника, в результаті використання або неможливості використання віртуального Сервера «VPS» третіми особами через системних помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин до яких Виконавець не має відношення.

6.8. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість в наданні послуг і не дає гарантію того, що програмне забезпечення яке використовується або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою мінімізації втрат від таких помилок.

6.9. Виконавець не гарантує бронювання віртуального Серверу «VPS», даних, адрес IP в разі прострочення оплати послуг Виконавця.

6.10. Виконавець не гарантує доступу до віртуального Серверу «VPS» вразі DDOS атак.

6.11. Виконавець не несе відповідальності за неподання послуг під час проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на фізичному сервері, які можуть впливати на безперебійну роботу фізичного сервера, усунень наслідків аварій, тощо.

6.12. Спори і розбіжності за цією Офертою вирішуються сторонами шляхом переговорів та відповідно до чинного законодавства України. В разі недосягання Сторонами взаємної угоди, то для розв’язання конфлікту Вони повинні звернутися до судових органів за місцем знаходження відповідача.Термін відповіді на позов складає 21 календарний день.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Вразі виникнення форс-мажорних обставин таких як війна, революція, терористичний акт, пожежа, природний катаклізм, бойкот, страйк, акт державних органів незалежно від правомірності чи неправомірності їх дій, тощо, що безпосередньо перешкоджатимуть виконанню зобов’язань то терміни виконання таких зобов’язань відсуваються на час закінчення форс-мажорних обставин.

7.2. Сторони зобов’язані повідомляти один одного про початок та закінчення  форс-мажорних обставин з надання документів які це підтверджують протягом 3-х робочих діб з дня їх настання. Вразі несвоєчасного повідомлення Сторона позбавляється права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

7.3. Вразі тривалості форс-мажорних обставин більше одного місяця, то Сторони повинні зустрітися для обговорення заходів, щодо подальшого виконання даної Угоди.

8. Заборони та обмеження, конфіденційність

8.1. Замовник при використанні віртуального Серверу «VPS» зобов’язується не здійснювати нижчеперелічених дій:

- спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг Виконавця, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до фізичного серверу і до інших систем Виконавця.

- здійснення розсилок через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права.

- зберігання або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення  яке містить в собі комп’ютерні віруси, шкідливі програми або інші компоненти з тотожними ознаками.

- спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або будь-якому вигляді використовувати інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій.

- дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або будь-якому вигляді використовувати інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищенні авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати, передавати, або поширювати створені на її основі роботи,за умови наявності письмової згоди власника таких прав на обмеження перерахованих дій.

- направлення електронних повідомлень комерційного характеру та іншого характеру, попередньо неузгодженим з її одержувачем.

- завантажувати, публікувати, передавати, іншими способами доводити до загального відома чи інших одержувачів послуг Виконавця  будь-яку інформацію, яка містить погрозу, дискредитую або ображає інших користувачів або третіх осіб,або є завідомо неправдивою, вульгарною, непристойною, носить шахрайській характер, зазіхає на публічні чи особисті інтереси, пропагує  расову, релігійну, етнічну ненависть або ворожнечу, будь яку іншу інформацію, що  порушує законні права людини і громадянина.

9. Термін дії та порядок розірвання Договору

9.1. Оферта набуває чинності з моменту реєстрації Замовника на Сайті Виконавця та діє безстроково.

9.2. Оферта може буди розірвана за ініціативою однієї із Сторін в будь-який час.

 

Юридическое бюро "Комора договоров"

Інші статті