Кошик
20 відгуків
+380 (95) 252-00-33
м. Київ, вул. Білоруська, 26, Київ, Україна

Договір про надання послуг для фрілансера. Зразок

Договір про надання послуг для фрілансера. Зразок

ДОГОВІР про надання послуг №__

Замовити індивідуальний договір з фрілансером тут

м. Київ, ________ 2019 р.

            Фізична особа-підприємець (далі – «Виконавець»), яка діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця (запис в ЄДР № ) та

ТОВ_____________(далі – «Замовник»), в особі директора ___________ який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір про надання послуг про наступне (далі – «Договір»):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає та оплачує, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню Замовнику послуг (далі – «Послуги») за характеристиками та в обсязі визначених у додатках до Договору, які є є ємними частинами Договору.

1.2. Об'єм, форма, види, етапи Послуг, терміни та спосібі їх надання визначається додатковими угодами, Технічними завданнями (далі – «ТЗ») погодженим Сторонами, що є є ємними частинами даного Договору.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець зобов'язаннями зобов'язаний приступити до надання Послуг протягом 2 днів з моменту отримання авансового платежу та необхідних інформаційних матеріалів (текстові, графічні матеріали, аудіо - та відеоматеріали, фотоматеріали та інші матеріали).

2.2. Результати наданих Послуг (відповідно етапу Послуг) Виконавець надсилає Замовнику на його електрону пошту. Замовник зобов'язаннями язаний прийняти протягом 3 робочих днів результати наданих Послуг або написати вмотивовану відповідь-відмову від прийняття результатів Послуг з значенням переліку необхідних недоліків, які потрібно усунути.

2.3. Якщо вимоги Замовника, щодо доопрацювання,переробки результатів наданих Послуг виходять за межі узгодженого Сторонами ТЗ, такі послуги вважаються додатковими послугами.

2.4.По-факту наданих Послуг Виконавець надсилає Замовнику Акт прийому-передачі наданих послуг у двох примірниках. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту прийому-передачі наданих послуг зобов'язаннями зобов'язаний направити Виконавцю підписаний зі своєї сторони Акт прийому-передачі наданих послуг або надіслати обґрунтовану відмову в його підписанні.

3. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає Послуги поетапно у порядку та рядка погодженні в ТЗ.

3.2. Виконавець має право достроково завершити надання Послуг (відповідного етапу Послуг).

4. ВАРТІСТЬ ТА РОЗРАХУНКИ

4.1 Вартість Послуг Виконавця визначається додатковими угодами до Договору.

4.2. Додаткові послуги Виконавця оплачуються Замовником на основі додаткових урік, погоджених рахунків, Актів приймання-передачі наданих послуг підписаних Сторонами.

4.3. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Інтелектуальної власності з моменту здійснення повної оплати за Договором та підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Замовником з метою

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. У разі прострочки платежів Замовник крім суми боргу також сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки.

6.2. У разі виявлення недоліків, які виникли з вини Виконавця у результатах наданих Послуг, Виконавець зобов'язується усунути їх за власний рахунок згідно умов Договору.

6.3.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх обов'язків за Договором, що сталося внаслідок дії форс-мажору.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9.3. Цей Договір складений українською мовою у 2-ох ідентичних примірниках однакової юридичної сили, по одному для кожної із Сторін.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Від Виконавця:

 

Від Замовника:

 

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner