Кошик
20 відгуків
+380 (95) 252-00-33
м. Київ, вул. Білоруська, 26, Київ, Україна

Договір з актором зразок

Договір з актором зразок

ДОГОВІР З АКТОРОМ

м. Київ, Україна, «___» ____________2020 р.

Продюсер: гр. України _________________зареєстрований за адресою ________________, паспорт ____________, виданий ______________________, ІПН__________________, з одної сторони та

Актор: гр. України ________________, зареєстрований за адресою _______________, фактичне місце проживання: ______________ паспорт ____________, виданий ___________, ІПН____________, з одної другої сторони, далі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали даний договір, далі – «Договір», про наступне:

  1. Предмет Договору

1.1. Згідно даного Договору Актор, за замовленням Продюсера зобов'язується надавати Замовнику послуги з виконання та/або озвучування ролі (ролей) в короткометражних розважальних, інформативних відео згідно наданого Замовником сценарію та узгодженого сторонами календарного плану (далі - «Послуги»), а Продюсер зобов'язується прийняти надані Актором Послуги та оплатити їх.

1.2. Договір діє по всьому світу без територіальних обмежень.

1.3. Термін дії Договору: з моменту підписання по з«__» ___________2021р.

  1. Права інтелектуальної власності

2.1. В межах даного Договору Актор передає Продюсеру виключні майнові права на об'єднання об'єкти інтелектуальної власності, створені в рамках даного Договору, а саме:

а) публічне сповіщення виконань Актора (повністю чи частково) у прямому ефірі;

б) фіксацію у фонограмах чи відеограмах раніше незафіксованих виконань Актора;

в) відтворення (пряме і (або) опосередковане) виконань Актора, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі;

г) розповсюдження виконань Актора, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу, шляхом публікації в мережі Інтернет на веб-сайтах, відеохостингах (в тому числі на сервісах YouTube), соціальних мережах і тому подібне.

д) комерційний прокат, майновий найм виконань Актора, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого Замовником або за його дозволом;

е) розповсюдження виконань Актора, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження;

є) переробки, адаптації, компонування, монтаж в довільному порядку, в т. ч. шляхом зміни періодичності кадрів, аранжування, озвучування виконань Актора, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, на різні мови, обладнання їх субтитрами та інші подібні зміни виконань Актора, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі;

ж) заміни дійових осіб, зміна змісту і назви, виконань Актора, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, використання їх в цілому або їх частин для створення похідних об'єктів інтелектуальної власності;

з) використання окремо звуку і зображення виконань Актора, зафіксованих у відеограмах, в тому числі у переробленому (зміненому) вигляді, будь-якими способами і в будь-яких формах, відомих сьогодні і які можуть виникнути у майбутньому, у тому числі для створення похідних об'єктів інтелектуальної власності;

і) забороняти третім особам використовувати виконання Актора;

і) надавати право третім особам часткове чи виключне право на використання виконань Актора;

ї) у разі необхідності, здійснювати самостійно або дозволяти третім особам відтворення імені (творчого псевдоніма), зображення і голосі, образу і подоби Актора у зв'язку зі створеним ним персонажа, біографічних даних, особистісних характеристик і описів, елементів виконання як включених до виконань Актора, так і не включених, альо є результатом діяльності Актора за цим Договором, на промислових виробах (сувенірах, предмети галантереї, текстильних і трикотажних виробах, поліграфічної продукції та ін. - "супутні товари") і поширення вироблених товарів на території.

2.2. Актор надає Продюсеру виключне право використовувати без обмеження терміну і території ім'я (творчий псевдонім), зображення, образ, подоба, голос Актора, біографічні дані, особистісні характеристики і описи, створений ним образ персонажа (ролі) в будь-яких друкованих виданнях, на їх обкладинках, на інших матеріалах, пов'язаних з виконанням Актора, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах в межах даного Договору.

  1. Порядок надання Послуг

3.1. Кількість знімальних днів у місяць становить від ____ до ______ по _____ годин з однією годиною для перерви. Знімальні дні та перерви визначаються за згодою Сторін.

3.2. Комунікація між Сторонами в рамках Договору здійснюється наступним чином: Продюсер, надсилає повідомлення зі свого e-mail ___ @_____ на e-mail Актора ___ @_____ або за допомогою месенджера Telegram за телефонним номером Продюсера +38______________ на e-mail Актора - ___ @_____ або за допомогою месенджера Telegram на телефонний номер Актора +38______________ .

3.3. У разі змін у роботі знімальної групи, Продюсер завчасно, не менше, ніж за 12 годин, повідомляє Актора про такі зміни у спосіб, визначений пунктом 3.1. Договором. Актор може запропонувати коригування Календарного графіку лише за згодою Продюсера.

3.4. Обов'язки Актора:

3.4.1. Актор зобов'язаннями зобов'язаний утриматися від прийняття на себе інших зобов'язань, що можуть унеможливити виконання Актором своїх обов'язків по даному Договору у знімальний період згідно Календарного плану.

3.4.2. Актор зобов'язується завчасно прибувати на знімальний майданчик чи/або студію згідно узгодженого Сторонами графіку.

3.4.3. Брати участь у репетиціях, пробах гриму, примірці костюмів та інших діях, необхідних для підготовки до зйомок (постановці);

3.4.4. Брати участь у зйомках рекламних фотографій, кліпів та інших рекламних матеріалів, пов'язаних з виконаннями Актора в межах предмету даного Договору.

3.4.5. Під час проведення зйомок, стежити за своїм психофізичним станом, не допускати стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

3.4.6. Виконувати акторську роботу в монтажний період з метою здійснення озвучення, редагування звукозапису згідно погодженого Календарного плану.

3.4.7. Приводити свою зовнішність у відповідність до вимог затвердженої концепції ролі.

3.4.8. Дотримуватися правил техніки безпеки.

3.4.9. Без узгодження із Продюсером не надавати будь-яких інтерв'ю, не робити ніяких дописів в соцмеражах, щодо виконань Актора в межах даного Договору,змісту сценарію, календарних планів тощо.

3.5. Обов'язки Продюсера:

3.5.1. Організувати роботу знімального майданчику, студії згідно Календарного графіку.

3.5.2. Завчасно повідомляти Актора про зміни у календарному графіку.

3.5.3. Своєчасно оплачувати належно надані Актором Послуги.

3.6. Актор має право:

3.6.1. Вимагати оплати, наданих ним Послуг.

3.7. Продюсер має право:

3.7.1. Озвучувати виконання Актора іншим виконавцем без згоди Актора.

3.7.2. Відсторонити Актора від виконання вразі заяві Актора на знімальному майданчику, студію в неадекватному стані, стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

3.7.3. Здійснювати рекламну кампанію за виконанням Актора без обмеження терміну і території, у тому числі з використанням створеного Актором образу персонажа (ролі), з використанням його імені (творчого псевдоніма), зображення, образу і подоби, голосі, біографічних даних, особистісних характеристик і описів, елементів виконання будь-якими способами і в будь-яких формах, у тому числі (але не обмежуючись) шляхом відтворення на рекламних плакатах, в роликах, пресі і т. д

3.7.4. Користуватися виключними майновими правами, отриманими від Актора за даним Договором на власний розсуд.

3.7.5. Вирахувати з винагороди Актора суму збитків, яких Продюсер зазнав в наслідок не виконання/неналежного виконання Актором своїх обов'язків за Договором.

 

  1. Вартість Послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг Актора та порядок розрахунків визначається у додатковій угоді за взаємною згодою Сторін. Обсяг наданих послуг за відповідний період фіксується в акті передачі-приймання.

4.2. До вартості Послуг Актора входити вартість виключних майнових прав на виконання Актора, зафіксовані у фонограмі чи відеограмі та не потребує додаткової оплати роялті. Актор відмовляється від будь-яких додаткових виплат, не передбачених даним Договором за передачу Продюсеру виключних майнових прав на свої виконання.

4.3. Продюсер має право самостійно вираховувати із винагороди Актора передбачені Договором неустойки, у разі не виконання/неналежного виконання Актором своїх обов'язків за договором, а також утримувати суми завданих збитків.

  1. Відповідальність Сторін

5.1. У разі порушення Актором своїх обов'язків за Договором Продюсер має право достроково розірвати з Актором шляхом відправлення письмового повідомлення, аналогічно порядку, визначеному п. 3.2. Договором.

5.2. У разі порушення Актором вимог п. 3.4.9 Договором щодо неузгодженої з Продюсером публічної діяльності Актора актор відшкодовує Продюсеру завдані збитки.

 

6. Заключні положення

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.2. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Дотримання претензійного порядку вирішення спорів є обов'язковим. Термін відповіді на претензію – 7 календарних днів.

6.3. В разі не вирішення спору між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується судом згідно чинного законодавства України.

6.4. Одностороння зміна умов Договору, крім випадків, передбачених Договором, не допускається. Зміни до Договору набувають чинності в момент їх підписання Сторонами у формі окремого додатку до Договору.

6.5. Сторони надають згоду на обробку особистих персональних даних, наведені в реквізитах даної Угоди до договору, в базах персональних даних з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Підписи Сторін

Продюсер:

Гр.______________________

 

 

Актор:

Гр._____________________

 

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner